GODZINY OTWARCIA

Pon. – Piątek 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 13:00

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

Poprzez platformę internetową www.luka.pl.

Mailowo: luka@luka.pl

Telefonicznie: 32 506 55 21

Faksem: 32 506 55 30

ZAMÓWIENIA

W ciągu 24 godzin - jeżeli zamówienie zostało złożone do godz. 15:00
(na terenie Aglomeracji Śląskiej).
Zamówienia specjalne realizowane są     w indywidualnie uzgodnionym terminie. Bezpłatne dostawy warunkowane są odpowiednim minimum logistycznym oraz miejscem i terminem dostawy.

REKLAMACJE

Reklamacje produktów zakupionych
w firmie LUKA prosimy zgłaszać telefonicznie, faksem lub mailowo
i przekazać je pracownikowi firmy
przy odbiorze towaru.

ZWROT TOWARU

Możliwy jest zwrot towaru nienoszącego oznak używania do 7 dni roboczych od daty zakupu po uzgodnieniu z praco-wnikiem firmy LUKA.
REGON: 240837367

Bank Spółdzielczy Katowice
Nr: 31 8437 0002 0010 0153 8302 0001

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS: 0000292770,
Kapitał Zakładowy: 300.000,00 PLN
wpłacony w całości.